Retransmiter LNPR 230V do zwiększenia zasięgu pilotów 433,92MHz z kodem zmiennym

LNPR retransmiter i przekaźnik radiowy, powtarza radiowo odebrane przez sterownik polecenie z pilota z kodem zmiennym.